למידת חקר - כיתת ט'-3 תשע"ד
(LACH9-14_C)

 המרחב־לימוד הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס
 מרחב־לימוד זה דורש מפתח הרשמה

קורס שילוב מיומנות מידע ותקשוב במערכת הלמידה

המרחב־לימוד הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנס  מרחב־לימוד זה דורש מפתח הרשמה