קהילת אנגלית ומחשבים ברעננה (לירון מאור פרלמוטר)
(אנגלית ומחשבים)

Welcome to the English and Computers Website

A place for English teachers to share ideas, interesting  websites and learn new valuable computer tools for teaching English

the english teacher